A A A
Rembrandtlaan 10 8021 DH  Zwolle Alle contacten op een rij

POH-Somatiek: M. de Vries en K. Grooteboer

Vanaf 9 mei loopt Wianne stage bij M. de Vries. 

Zij richten zich vooral op mensen met chronische gezondheidsproblemen zoals diabetes, astma/COPD, CVRM of hoge bloeddruk. Zij doen de controles en geven begeleiding en advies. Zonodig kunnen zij een geheugentest afnemen of zij kunnen u begeleiden tijdens het stoppen met roken. Als u in aanmerking komt voor praktijkondersteuning kunt u dit aan de assistente doorgeven. 

   

POH-GGZ en VS-GGZ:  M. Pielman en V. van Deursen

De praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) en de verpleegkundig specialist GGZ(VS GGZ) ondersteunen beide de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. M. Pielman (POH GGZ) en V. van Deursen (VS GGZ) proberen zo adequaat mogelijk, zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten te bieden. Elk op hun eigen specialisatie binnen de GGZ. Ze overleggen met de huisarts waar nodig.

Heeft u psychische klachten en zoekt u hulp? Maak dan een afspraak bij de huisarts. Deze zal je waar nodig doorverwijzen naar de POH-GGZ of VS-GGZ. Tijdig aan de bel trekken voorkomt een boel leed.

Tijdens het eerste gesprek bij de POH-GGZ of VS-GGZ bespreek je je hulpvraag en klachten. Er wordt een plan gemaakt voor de behandeling. Zij geven ondersteuning bij bijvoorbeeld burn-out klachten, verslavingen, eenzaamheid, depressieve klachten, angstklachten en medicatie vraagstukken.  De behandeling is vaak kortdurend, zonodig vindt er verwijzing plaats naar de GGZ. Dit alles hangt af van uw hulpvraag.

   

PRAKTIJKMANAGER: M. Valkering

Op het gezondheidsplein is een praktijkmanager aanwezig voor de ondersteuning van het team met de niet medische aangelegenheden.