A A A
Rembrandtlaan 10 8021 DH  Zwolle E-mail: Alle contacten op een rij

Huisarts

Op deBolleBieste Gezondheidsplein vindt u huisarts de heer E.G.A. de Jong en waarnemende huisartsen de heer  T. Jaarsma en mevrouw Y. Martina. Graag ontvangen wij u op ons spreekuur. In nauwe samenwerking met de andere zorgaanbieders zetten wij ons in voor uw gezondheid en een gezonde leefstijl.

Waarnemend huisarts mevrouw Y. Martina is tot 29 maart afwezig ivm zwangerschapsverlof.

De huisartsen bezetting is nu als volgt: 

(kan afwijken bij een vakantieperiode)

maandag:     huisarts E.G.A de Jong en waarnemend huisarts dhr. T. Jaarsma

dinsdag:        huisarts E.G.A. de Jong en waarnemend huisarts dhr. T. Jaarsma

woensdag:    huisarts dhr. E.G.A de Jong 

donderdag:   waarnemend huisarts dhr. T. Jaarsma en huisarts E.G. A de Jong (ochtend)

vrijdag:         huisarts dhr. E.G.A. de Jong