A A A
Rembrandtlaan 10 8021 DH  Zwolle E-mail: Alle contacten op een rij

Huisarts

Op deBolleBieste Gezondheidsplein vindt u huisarts dhr. E.G.A. de Jong en waarnemende huisartsen
dhr. T. Jaarsma en mevr. Y. Martina. Graag ontvangen wij u op ons spreekuur. In nauwe samenwerking met de andere zorgaanbieders zetten wij ons in voor uw gezondheid en een gezonde leefstijl.

De huisartsen bezetting is nu als volgt: 

(kan afwijken bij een vakantieperiode)

maandag:     waarnemend huisarts dhr. T. Jaarsma en waarnemend huisarts mevr. Y. Martina

dinsdag:        huisarts E.G.A. de Jong en waarnemend huisarts dhr. T. Jaarsma

woensdag:    huisarts dhr. E.G.A de Jong 

donderdag:   waarnemend huisarts dhr. T. Jaarsma en waarnemend huisarts Y. Martina (ochtend)

vrijdag:         huisarts dhr. E.G.A. de Jong en waarnemend huisarts Y. Martina