A A A
Rembrandtlaan 10 8021 DH  Zwolle Alle contacten op een rij

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 08.00 en 10.00 uur, u kunt dan in de meeste gevallen dezelfde dag op het spreekuur terecht. Om u goed te kunnen helpen, informeert de assistente naar de reden van uw afspraak. In een aantal gevallen beantwoordt zij uw vraag direct. De gegeven adviezen bespreekt zij met de huisarts. Een consult duurt 15 minuten en is bedoeld voor één klacht voor één persoon. Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit tevoren aangeven bij de assistente. Dit voorkomt wachttijden voor andere mensen.

Telefoonnummer: 038-4555020.

Als u ons belt krijgt u een keuzemenu:
Kies 1: U kiest 1 als er sprake is van een spoedgeval. Wij verzoeken u met klem dit nummer niet voor andere doeleinden te gebruiken.
Kies 2: U kiest 2 voor het maken van een afspraak
Kies 3: U kiest 3 voor het stellen van vragen aan de assistenten.
Kies 4: U kiest 4 voor het aanvragen van herhaalrecepten.

Naast een afspraak op de praktijk is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Mocht u om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen dan kunt u tussen 08.00 en 10.00 uur via de assistente een huisbezoek aanvragen. Echter het liefst ontvangen wij u in de praktijk omdat we daar goede onderzoek- en behandelmogelijkheden hebben.